Bendrovėms

Bendrovės vadovai visas savo jėgas ir žinias turėtų pilnai skirti bendrovės veiklai, turėti tinkamą patirtį bei vadovavimo įgūdžius bei būti pasirengę veikti kartu su Fondo valdytoju ir Verslo Angelu.

Fondas investuoja įsigydamas naujai išleidžiamas bendrovės akcijas arba išvestinius nuosavybės vertybinius popierius (konvertuojamas obligacijas), kurių pajamingumas yra susietas su bendrovės pelno rezultatais. Atkirais atvejais fondas ir verslo angelas gali išpirkti dalį akcijų iš esamų akcininkų.

Fondas siekia investuoti į tas bendroves, kuriose kartu su Verslo Angelu galės pasiekti pakankamą valdymo kontrolę (įsigyti 50% akcijų paketą). Konkretus įsigyjamo akcijų paketo dydis priklausys nuo susitarimo su esamais savininkais. Kiekvienoje įmonėje Fondas ir Verslo Angelas sieks sudaryti akcininkų sutartį su esamais savininkais.

Bendrovės savininkai galės išpirkti akcijas iš Fondo ir Verslo Angelo. Akcijų išsipirkimo sąlygos suderinamos iš anksto prieš Fondo investavimą.

Fondas siekia investuoti į bendroves, atitinkančias šiuos kriterijus:

  • Bendrovė vysto veiklą bent 1,5 metų bei generuoja pajamas,
  • Reikalinga investicijų suma siekia iki 1 200 000 eurų,
  • Savininkai ir vadovai turi aiškų verslo plėtros planą,
  • Bendrovė ar jos filialas veikia Lietuvoje, vykdoma plėtra Europos Sąjungoje ir kitose šalyse.

Bendrovės savininkai turėtų būti pasiruošę bendradarbiauti su Fondo atstovais ir Verslo Angelu valdymo komandoje (valdyboje), dalintis aktualia finansine bei verslo informacija.

Bendrovės verslo planas turėtų būti aiškus ir įgyvendinamas. Jame turi būti aprašytas pritrauktų lėšų panaudojimas, jų pagrindimas bei atsipirkimo scenarijus.

Dokumentų pavyzdžiai:

Fondo valdytojai, peržiūrėję atsiųstą informaciją, su Jumis susisieks dėl tolimesnių veiksmų. Jei Jūsų projektas atitiks pradinius investavimo kriterijus, Fondo valdytojai pakvies Jus susitikti ir padaryti išsamų verslo plano pristatymą.

Fondo valdytojai galutinį sprendimą investuoti į bendrovę priima, jei tenkinami pagrindiniai investavimo kriterijai (žr. Investavimo strategija).

Jei Jūsų bendrovę domina bendradarbiavimas su Fondu:

Partneriai ir narystės