Investavimo strategija

Investavimo procesas

Fondas, gavęs investicinį pasiūlymą, pirmiausia įsitikina, ar tenkinami pagrindiniai investavimo kriterijai (žr. Investavimo kriterijai). Jei pasiūlymas atitinka investavimo kriterijus, Fondo atstovai susitinka su bendrovės savininkais, vadovais, detaliai analizuoja bendrovės pateiktą verslo planą.

Jei išanalizavus verslo planą tenkinami Fondo reikalaujamos investicinės grąžos kriterijai ir, Fondo valdytojų vertinimu, vadovų komanda yra pajėgi įgyvendinti verslo planą, tuomet:

 • Vyksta derybos su šio verslo savininkais, ieškoma Verslo Angelo,
 • Pasirašomas ketinimų protokolas, kuriame numatomos pagrindinės investavimo sąlygos,
 • Atliekamas išsamus teisinis, finansinis ir mokestinis bendrovės patikrinimas,
 • Vyksta galutinės derybos dėl investavimo sąlygų;
 • Pasirašomos investavimo, akcininkų, akcijų ir (ar) konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartys.

Veikla po investavimo

Suformuojama valdyba, į kurią paskiriami savininkų, Verslo Angelo, Fondo atstovai. Šie partneriai ir bendrovės vadovai periodiškai vertina verslo plano įgyvendinimo rezultatus, priima tolesnei veiklai vystyti būtinus sprendimus dėl bendrovės vystymo strategijos, jos koregavimo ir įgyvendinimo taktikos.

Investavimo sritys

Investicijų taikiniai – visos gamybos bei paslaugas teikiančios bendrovės, išskyrus keletą išimčių (žr. „Išimtys“).

Fondas pirmenybę teikia bendrovėms, kurios veikia Lietuvoje ir orientuoja savo veiklą į eksporto rinkas. Ypatingas dėmesys skiriamas šioms veikiančioms ar naujai steigiamoms bendrovėms:

 • Inovatyvių technologijų, aplinką tausojančių, moksliniais tyrimais pagrįstų technologijų ir inovacijų vystytojoms ir gamybos įmonėms;
 • Aukštos pridėtinės vertės komponentų gamybos;
 • Tradicinėse pramonės šakose veikiančioms ekonomiškai perspektyvioms bendrovėms;
 • Paslaugų ir sprendimų verslui.

Fondas investuoja į bendroves, kurių vertę galima reikšmingai padidinti:

 • Modernizuojant gamybą,
 • Vystant naują papildomą produktą ar paslaugą,
 • Gerinant veiklos efektyvumą, vykdant plėtrą
 • Įsigyjant ir išlaikant licencijas, tęsiant komercinį potencialą turinčius mokslinius ir tiriamuosius darbus,
 • Stiprinant bendrovės balansą.

Išimtys

Fondas neinvestuoja į bendroves, kurių veikla:

 • Ginklų gamyba ar kita karinės srities veikla
 • Tabako produktų bei alkoholio gamyba
 • Kazino veikla ar kitos lošimo paslaugos,
 • Genetiškai modifikuotų produktų gamyba ar prekyba,
 • Pirminė žuvininkystės produkcija, akvakultūros ir žemės ūkio produkcija,
 • Vartojimo finansavimas ir kita bankinei veiklai artima veikla,
 • Nekilnojamo turto vystymas,
 • Atominių elektrinių išmontavimas ir statyba,
 • Oro uostų infrastruktūra, išskyrus aplinką taisojančių technologijų diegimas.
 • Fondas taip pat negali investuoti į bendroves, kurios turi rimtų finansinių sunkumų, bei bendroves, kurių veikla teršia aplinką, kenkia sveikatai bei saugumui.

Investavimo kriterijai

 1. Bendrovė vysto veiklą bent 1,5 metų bei generuoja pajamas,gamyba arba paslaugos yra vystoma (kuriamos) Lietuvoje,reikalinga investicijų suma siekia iki 1 200 000 eurų;
 2. Savininkai ir vadovai turi aiškų į eksportą orientuotą verslo plėtros planą;
 3. Savininkai yra pasiruošę bendradarbiauti su Fondo atstovais ir Verslo Angelu strateginio valdymo komandoje, dalintis aktualia finansine ir verslo informacija, bei būsima grąža;
 4. Fondui ir Verslo Angelui yra priimtinas bendrovės būsimos grąžos ir jos rizikos santykis.
 5. Bendrovės veikla patenka į Fondo Investavimo sričių sąrašą (žr. „Investavimo sritys“).

Partneriai ir narystės