Verslo angelų fondas I

KŪB Verslo angelų fondas I buvo įsteigtas 2010 m. Fondo dydis – 8,4 mln eurų. Fondo pagrindinis investuotojas – Europos Investicijų fondas, įgyvendinant projektą „JEREMIE kontroliuojantysis fondas“  , finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. Fondas į vieną bendrovę investavo nuo 14 000 eurų iki 600 000 eurų, papildomai tokią pačią ir didesnę sumą investavo verslo angelai. Fondo investavimo laikotarpis baigėsi 2015 m. Per visą investavimo laikotarpį Fondas kartu su verslo angelais buvo investavęs į 28 Lietuvoje įsteigtas smulkias ir vidutines įmones. Nuo 2016 m. fondas tęsia investicijas tik į esamas portfelio įmones, kartu su verslo angelais dalyvauja įmonių valdyme ir siekia pritraukti investuotojų, galinčių užtikrinti tolimesnę sparčią portfelio įmonių plėtrą, tvarų jų vystymąsi bei uždirbti grąžą.

JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas – padėti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių, panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti mažų ir vidutinių įmonių finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos yra vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis.
Šia iniciatyva siekiama paskatinti verslumą Europos Sąjungoje, įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę ir skatinant ES struktūrinės paramos lėšomis sukurti didesnę naudą ūkiui.

Partneriai ir narystės